วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ธรรมะประจำวัน ท่าน ว.วชิรเมธี

1. ลูกค้าจู้จี้ทำไงดี? มีลูกค้าจู้จี้ ยังดีกว่าวันทั้งวันไม่มีใครแวะเวียนผ่านมา ลูกค้าจู้จี้ได้ แต่คุณต้องทำให้เขาประทับใจสถานเดียว

2. บุคลิกภาพของเราคือสิ่งกำหนดที่เข้ามาหาเราผู้ยิ้ม ย่อมได้ยิ้มตอบ ผู้โกรธตอบเราเป็นอย่างไร เขาก็เป็นอย่างนั้น

3. รู้จักพอก่อสุขทุกสถาน ไม่รู้จักพอ ก่อทุกข์ทุกสถาน พอเป็นก็เย็นใจ พอไม่เป็นก็เข็ญใจ

4. งานที่ดีคืออนุสาวรีย์ของชีวิต งานที่ไม่มีมาตรฐานคือ การประจานความไม่เอาไหนของชีวิต

5. ไปงานวันเกิดควรได้อะไร

5.1 ได้ถามตัวเองว่าเกิดมาเพื่ออะไร

5.2 ได้ถามตัวเองว่าเราเกิดมาจากใคร

5.3 เราได้กตัญญูต่อผู้มีพระคุณแล้วหรือไม่

6. คนที่ไม่ป่วยกาย อายุร้อยปียังหาได้ แต่คนไม่ป่วยใจแม้สักนาทีแทบหาไม่ได้ ป่วยด้วยโรคอะไรก็ไม่ร้าย เท่ากับโรคคิดแคบมองใกล้ ใฝ่ต่ำ

7. คนจำนวนมากเป็นทุกข์ขณะทำงานแต่เบิกบานเฉพาะเสาร์อาทิตย์ โดยหารู้ไม่ว่าใน 1สับดาห์ มีเสาร์ อาทิตย์แค่ 2วัน จงเป็นสุขขณะทำงาน เบิกบานขณะหายใจ

8.สวดมนต์บทไหนดี


8.1 สวดพุทธคุณเพื่อเตือนว่าจงเป็นผู้ตื่น

8.2 สวดธรรมคุณเพื่อเตือนตนว่าอย่าทำผิดศีล

8.3 สวดสังฆคุณเพื่อเตือนว่าพระแท้คือพ่อแม่ในบ้าน

9. เราแต่ละคนใช้เวลาอาบน้ำยาวนานเกือบชั่วโมง แต่มีสักกี่คนที่ใช้เวลา อาบน้ำชำระจิตใจด้วยธรรมะ จะมีประโยชน์อะไร ถ้ากายสะอาดแต่ใจสกปรก

10. สามีไม่สนใจธรรมะเลย ทำไงดี?


10.1 เราควรมีธรรมให้เขาดู

10.2 เราควรอยู่เป็นสุขให้เขาเห็น

10.3 เราควรสงบ เย็นให้เขาสัมผัสขอขอบคุณ น้ำใจไทย น้ำใจธรรม